Robotisering in de Glastuinbouw sector blijft mensenwerk

24 juni 2020
Gerben Splinter werkt als onderzoeker voor de Wageningen Economic Research (onderdeel van WUR). Hij is actief op thema’s zoals ondernemerschap, (nieuwe) verdienmodellen en arbeid binnen de (glas)tuinbouw sector.
Lees meer

Interview Cumela en Nordwin College: E-learning zorgt voor kwaliteitsimpuls in het onderwijs én de agrarische en groene sector

22 juni 2020
E-learning ontwikkelt zich snel de laatste jaren en neemt door de coronacrisis een enorme vlucht.
Lees meer

VanColland Editie Juni 2020: Thema Technologie en Innovatie

16 juni 2020
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Denk aan Internet of Things (IOT), Big Data, Sensoren en Artificial Intelligence. In de agrarische en groene sector wordt hier ook al volop mee geëxperimenteerd.
Lees meer

Stigas en #Kenniskracht ontwikkelen uitgebreid coronaprotocol bloembollengroothandel

11 juni 2020
Anthos heeft op verzoek van haar leden in de bloembollengroothandel een uitgebreid coronaprotocol laten opstellen door Stigas in samenwerking met #Kenniskracht (Actor). De leden gaven immers aan dat ze onvoldoende uit de voeten konden met het algemene protocol dat er ligt.
Lees meer

Colland al ruim 15 jaar een uniek samenwerkingsverband

6 april 2020
Marlies van Loon is directeur van Actor, dat als bestuursbureau werkzaamheden voor de agrarische en groene sector verricht. Daarnaast is zij al 15 jaar hoofdredacteur van VanColland en is daar trots op. VanColland is het magazine dat alle partijen ontvangen die aangesloten zijn bij Colland.
Lees meer