VanColland editie 3: Klimaat & Duurzaamheid

16 september 2020
De agrarische en groene sector is zoals vele sectoren bezig om de transitie te maken naar een duurzame (lees toekomstbestendige) sector. Een sector waar bedrijven niet alleen oog hebben voor dieren en gewassen maar ook voor duurzame huisvesting, klimaatmaatregelen en de inzetbaarheid van werknemers.
Lees meer

Junior beleidsmedewerker Arbeidsmarkt (m/v) 32-40 uur

21 augustus 2020
Actor zoekt een junior beleidsmedewerker Arbeidsmarkt (32 – 40 uur) Voor het cluster Arbeidsmarkt & cao zoeken wij een enthousiaste nieuwe collega. Het team ondersteunt en adviseert sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), cao partijen en besturen van sociale fondsen.
Lees meer

Colland Arbeidsmarkt brengt 'Projecten in Beeld'

13 augustus 2020
Vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt wordt elk jaar een veelheid aan arbeidsmarktgerichte activiteiten en projecten binnen de agrarische en groene sectoren gesubsidieerd. Denk daarbij aan activiteiten rondom scholing, imagoverbetering, veilig en gezond werken en duurzame inzetbaarheid.
Lees meer

Kasgroeit en Inholland Academy starten nieuwe brancheopleiding Glastuinbouw

28 juli 2020
Op 2 oktober 2020 start op initiatief van Kasgroeit in samenwerking met Inholland Academy de brancheopleiding Glastuinbouw.
Lees meer

Robotisering in de Glastuinbouw sector blijft mensenwerk

24 juni 2020
Gerben Splinter werkt als onderzoeker voor de Wageningen Economic Research (onderdeel van WUR). Hij is actief op thema’s zoals ondernemerschap, (nieuwe) verdienmodellen en arbeid binnen de (glas)tuinbouw sector.
Lees meer