Onze dienstverlening

Pensioenfondsen

Is uw pensioenfonds voorbereid op de toekomst? Is uw bestuur strategisch sterk, koersvast maar ook voldoende wendbaar? Samen met u zetten wij ons daarvoor in.

Van actuarissen tot consultants en van pensioenjuristen tot risicomanagers: onze ruim 30 professionals ondersteunen pensioenfondsen zoals BPL Pensioen, Pensioenfonds Slagers, Pensioenfonds Kappers en pensioenfonds VLEP.

Lees meer

Sociale fondsen

Een professioneel en stabiel bestuur van uw sociaal fonds. Een bestuur dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt. Daarbij ondersteunen wij u graag.

Onze beleidsadviseurs, projectleiders en scholingsconsulenten zijn als geen ander op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom sociale fondsen. Denk bijvoorbeeld aan expertise op het gebied van bestuur en beleid, arbeidsmarkt en opleiding.

Lees meer

Cao partijen

Staat u voor de uitdaging een eigentijdse cao voor uw sector op te stellen? Of uw bestaande cao te vernieuwen? Vanuit onze onafhankelijke ‘paritaire’ positie ondersteunen wij u daarbij graag.

Onze beleidsadviseurs en juristen zitten regelmatig aan tafel bij cao-partijen. Bijvoorbeeld in de glastuinbouw, open teelten, bloembollengroothandel en de hoveniers- en loonwerksector.

Lees meer