Actor organiseert informatiebijeenkomst voor Kwadraad tijdens Pensioen3Daagse 2023

10 november 2023

De Pensioen3daagse wordt jaarlijks georganiseerd door Wijzer in Geldzaken in samenwerking met het Ministerie van Financiën. Het is een initiatief zonder winstoogmerk om kwetsbare doelgroepen zoals laaggeletterden, zelfstandigen en 50 plussers zonder partner te helpen met vragen rondom pensioen(opbouw) en financiële planning. Actor vindt het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van hun pensioen en hun financiële situatie. Als organisatie, gestationeerd in Woerden, dragen wij lokaal en regionaal graag bij aan het vergroten van pensioenkennis- en bewustzijn. Daarom heeft Actor ook dit jaar weer meegedaan aan de Pensioen3Daagse.

Informatiebijeenkomst Stichting Kwadraad
Op 7 november hebben onze pensioencollega’s een informatiebijeenkomst georganiseerd voor medewerkers en vrijwilligers van Stichting Kwadraad. Stichting Kwadraad is een organisatie die actief is in tientallen gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht-West. Zij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse leefproblemen. Denk daarbij aan vragen en problemen op gebied van: relatie en huwelijk, geld en werk, gezin en opvoeding, rouw en verlies en ruzie en geweld.

Mark van de Meerakker (Beleidsadviseur Pensioenen, Actor) ging tijdens zijn presentatie in op de Pensioenschrijf van 5: AOW, Werknemerspensioen, Lijfrente, Overig vermogen en Werk na pensionering. Ook stond hij stil bij de nieuwe pensioenregels als gevolg van de Wet Toekomst Pensioen (Wtp) en de tool van de Pensioen3Daagse ‘Wat kun jij doen voor je pensioen’. Zijn collega’s Ricus, Leendert, Marleen en Ingrid zorgden voor een warme ontvangst en beantwoordden vragen vanuit hun eigen kennis en ervaring. Het was een interactieve bijeenkomst met na afloop enthousiaste reacties:

“Het was een zeer interessante bijeenkomst met een hartelijk ontvangst!”
“Wij kregen goede tips waar we mee aan de slag kunnen.”

Mogelijk krijgt de bijeenkomst een vervolg voor geïnteresseerden die met Wijzer in Geldzaken tool inzicht willen krijgen in hun eigen situatie.

Gerelateerde artikelen

Bijeenkomsten BPL Pensioen beoordeeld met een 8,3

Voor BPL Pensioen is persoonlijk contact met haar deelnemers erg belangrijk. Jaarlijks worden er daarom 7 (online en offline) bijeenkomsten georganiseerd verspreid door het land. In twee jaar tijd krijgen alle deelnemers die in Nederland wonen, op die manier de mogelijkheid aanwezig te zijn.
Lees meer

Duurzame Inzetbaarheid: Tijd in Verandering

In een wereld vol uitdagingen op de arbeidsmarkt, met toenemende werkdruk, automatisering en het verschuiven van de pensioenleeftijd, is het cruciaal om je medewerkers gezond, vitaal en met plezier te laten werken. De weg naar duurzame inzetbaarheid is voor velen een prioriteit, en dit geldt ook voor de sector Agrarisch en Groen.
Lees meer

Het belang van een gezonde leercultuur

Scholingsconsulent Hans Schilders van Talentboom ziet dat akkerbouwers, groentetelers en hun medewerkers meer gemotiveerd zijn om cursussen te volgen. Hij schrijft dat toe aan schaalvergroting en de transitie van de landbouw die op stapel staat.
Lees meer