Samenwerking vanuit professionaliteit en vertrouwen zorgt ervoor dat wij het pensioenfonds zo goed mogelijk kunnen besturen

11 juli 2022

Het Pensioenfonds Kappers regelt het pensioen van (voormalige) werknemers en gepensioneerden in het kappersbedrijf. Sinds 2017 ondersteunt Actor het bestuur van Pensioenfonds Kappers. Wij vroegen Rita van Ewijk (Bestuurder Pensioenfonds Kappers) en Cristine Oostendorp (Beleidsadviseur Pensioenen, Actor) naar de dienstverlening van Actor, de bestuursondersteunende rollen die daarbij horen en het belang van vertrouwen en samenwerken.

Klik hier om het interview te lezen

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met Cristine Oostendorp via email cristine.oostendorp@actor.nl of telefoonnummer 06-10603136. Voor meer informatie over onze dienstverlening voor pensioenfondsen, klik hier.

Gerelateerde artikelen

De gevolgen van de nieuwe toetredingsleeftijd

Bart Peter Verhoeff werkt sinds mei 2019 als pensioenjurist en beleidsadviseur bij Actor. Vanuit die rol adviseert en begeleidt hij […]
Lees meer

Transitie als ultiem proces van zelfevaluatie

Eind 2022 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Pensioenfondsen hebben wel vaker te maken […]
Lees meer

‘Goede pensioencommunicatie draait om het proactief informeren en activeren van onze deelnemers’

Wendy Kranendonk werkt sinds 2017 als Communicatieadviseur Pensioenen bij Actor. Vanuit die functie adviseert zij BPL Pensioen naar aanleiding van […]
Lees meer