Jan Karstanje

Vermogensadviseur

Ik werk sinds 2008 voor Actor en sinds 1993 voor BPL pensioen. Ik adviseer de beleggingscommissie en het bestuur over alle vermogensbeheervraagstukken waar het bestuur of beleggingscommissie een besluit moet nemen.

Sinds 1989 werkzaam in het vermogensbeheer in verschillende functies.