Vanessa van Gils

Secretaresse Bestuursbureau BPL Pensioen

Sinds oktober 2021 ben ik bij Actor in dienst als secretaresse. Tot en met mei 2023 ondersteunde ik de pensioenfondsbesturen van Bpf Kappers, Bpf VLEP en Bpf Slagersbedrijf met secretariële werkzaamheden.

Ik ben sinds mei 2023 volledig werkzaam voor BPL Pensioen. Daar ondersteun ik de directeur van het bestuursbureau, het bestuur, de commissies en collega’s met secretariële werkzaamheden.

Ik heb inmiddels jarenlange ervaring als secretaresse in de financiële sector, o.a. in de bank- en verzekeringssector. Sinds 2013 ben ik werkzaam in de pensioensector. Ik heb bij twee pensioenuitvoeringsorganisaties gewerkt: AZL en PGGM. Bij AZL was ik als secretaresse verantwoordelijk voor de bestuursondersteuning van verschillende pensioenfondsen. Bij PGGM ondersteunde ik de afdelingsdirecteur en de klantmanagers van de pensioenfondsen.