Ik werk sinds januari 2020 voor Actor als Actuarieel Adviseur. Ik ben verantwoordelijk voor alle actuariële onderwerpen die op de bestuurstafel komen van BPL Pensioen. Daarnaast mag ik mijn bijdrage leveren in de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan en van de Raad van Toezicht. En verder ben ik het aanspreekpunt en de adviseur van het Gemandateerd Overleg (de afvaardiging van de sociale partners in de sector Agrarisch en Groen) op pensioengebied. Met het nieuwe pensioenstelsel in aantocht ben ik lid van de werkgroep Nieuwe pensioenstelsel voor het bestuur BPL Pensioen en voor de sociale partners van de sector Agrarisch en Groen.

De opdrachtgevers die ik ondersteun zijn het bestuur BPL Pensioen en de sociale partners Agrarisch en Groen.

Namens BPL Pensioen ben ik lid van de Commissie Actuariaat van de Pensioenfederatie.

Ik heb Actuariële Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna aangevuld met de leergang Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit.

Ondertussen ben ik ruim 30 jaar werkzaam in de pensioensector en lid van het Actuarieel genootschap, de Kring van Pensioenspecialisten en van de Vereniging voor Pensioenrecht.

In mijn vrije tijd ben ik in de stad te vinden. (Hard)lopend, zittend en sportend.