Mariëlle Gooijaers

Scholingsconsulent Boomkwekerij

Ik werk sinds april 2018 voor A&O Agrarisch als scholingsconsulent boomkwekerij. In mijn werk help ik ondernemers en (toekomstige) medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling. Leren is veel meer dan alleen het volgen van een training of een cursus. Je leert bijvoorbeeld ook al veel door dingen te doen. Als scholingsconsulent wil ik mensen helpen met het vinden van leermogelijkheden die aansluiten bij hun wensen en behoeftes en passen binnen het bedrijf.

Ik werk vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt en specifiek de sector open teelten Boomkwekerij.

Ik heb Dier en Veehouderij gestudeerd aan de Hogeschool Inholland in Delft. Na mijn opleiding heb ik een aantal jaar gewerkt bij wat nu RVO is als beoordelaar van subsidieaanvragen. Van 2016 tot eind 2017 heb ik bij de Nederlandse Fruittelers Organisatie gewerkt als scholingsconsulent. Daar organiseerde ik ook beurzen, evenementen en bijeenkomsten. In april 2018 mocht ik de overstap maken naar de boomkwekerijsector waar ik met veel plezier werk.