Cristine Oostendorp

Beleidsadviseur Pensioenfonds Kappers

Na tien jaar met verzekerde pensioenregelingen te hebben gewerkt, maakte ik in 2011 de overstap naar bedrijfstakpensioenfondsen. Ruim vijf jaar werkte ik bij Syntrus Achmea voor verschillende pensioenfondsen. Sinds 2017 werk ik voor Actor. In mijn functie ondersteun ik het bestuur en de commissies van Bpf Kappers.

Ik heb een master Sociale & Institutionele Economie met de afstudeerrichting verzekeringseconomie. Daarnaast heb ik diverse vakgerichte cursussen afgerond.