Header afbeelding vervolgpagina
  •  
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • VanColland December 2021 is ui...

VanColland December 2021 is uit

3 december 2021

Identiteit en imago is het thema dat in deze editie centraal staat. Als we kijken naar de agrarische en groene sectoren dan wordt ten onrechte wel eens een ander en minder positief beeld geschetst dan wat er daadwerkelijk in de sector gebeurt. We lezen veel over stikstof en milieuregels en zien boerenprotesten. Tegelijkertijd loopt Nederland voorop als het gaat om agrarische technologie en zijn er mooie initiatieven om gezond en veilig werken te bevorderen. Dat krijgt jammer genoeg minder aandacht. In deze editie gaan wij dieper in op waar de sector voor staat en te bieden heeft.

In deze editie leest u een interview van Rob de Wijk (hoogleraar internationale betrekkingen en directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij pleit voor minder debat over stikstof en milieu en meer kijken naar de onbenutte kansen die er liggen. Varkensboerboer Jan Vogels vertelt hoe hij een bijdrage wilt leveren aan een positief imago van de varkenshouderij. LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV, Doorzaam en Stigas hebben hun handtekening gezet onder de intentieverklaring voor veilig en gezond werk voor uitzendkrachten. En bestuurder Mark Rosenberg legt uit welke rol BPL Pensioen inneemt tegen klimaatverandering. 

Klik hier om het magazine te lezen

 

Terug naar overzicht