•  
  • Home
  • >
  • Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Actor, Bureau voor sectoradvies B.V. (hierna: Actor).


Op deze website van Actor wordt informatie weergegeven over onze aangeboden diensten. Het betreft uitsluitend algemene informatie, dit dient niet te worden beschouwd als advies. Alhoewel Actor deze informatie met de grootste zorgvuldigheid heeft samengesteld, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Actor wijst dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van de website en/of de daaraan ontleende informatie uitdrukkelijk van de hand.


Actor kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Mocht de website tijdelijk niet bereikbaar zijn, dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die u daardoor lijdt.


Indien en voor zover op de website hyperlinks naar websites of diensten van derden zijn opgenomen is Actor niet verantwoordelijk voor de informatie van deze derden en aanvaardt in dit kader dan ook geen enkele aansprakelijkheid.


De informatie op de website van Actor (waaronder vormgeving, huisstijl en logo) is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming informatie van onze website te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.

Actor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.

Heeft u vragen over de inhoud van onze website of deze disclaimer, neem dan contact met ons op.

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 3-9-2019