Sinds 1 januari 2022 ben ik op interimbasis werkzaam bij Actor. Ik houd mij via Actor bezig met het proces- en beleidsmatig ondersteunen van de Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra (BTG GGI). De BTG GGI is het samenwerkingsorgaan van beroepsonderwijs en bedrijfsleven (sociale partners) in de sector.

In de BTG GGI werken zij samen aan het uitdragen van de vakopleidingen en aan het verbeteren van de opleidingen. Vanuit het beroepsonderwijs zijn teamleiders, directeuren en een lid van een CvB vertegenwoordigd. Namens sociale partners nemen deel: Cumela en een afgevaardigde van de vakbonden in de sector (CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen en Vakvereniging Het Zwarte Corps).

Ik heb economische en sociale geschiedenis gestudeerd en ben in het bezit van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

Hiervoor ben ik 22 jaar in dienst geweest van Actor. Sinds 1 januari ben ik met pensioen. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger en voorzitter bij een klein museum. Ook doe ik onderzoek naar historische onderwerpen en publiceer daarover.