Bianca Sanches

Beleidsadviseur Arbeidsmarkt

Ik ben aan Actor verbonden als zelfstandig adviseur en inzetbaar op diverse afgebakende projecten. Sinds 1 januari 2016 vervul ik de rol van projectleider van het Sectorplan Agrarisch en Groen. Daarnaast voer ik samen met Elly Fokke  de projectleiding van #kenniskracht in opdracht van de paritaire Werkgroep Arbeidsmarkt binnen de Groothandel in Bloembollen. Het doel van de campagne #kenniskracht is om de kennis binnen de bedrijven in de bloembollengroothandel te borgen, de inzetbaarheid van vaste en flexkrachten te vergroten, oudere medewerkers te ontlasten en de instroom van jonge medewerkers te vergroten.

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen heb ik de studie bestuurs- en organisatiewetenschappen afgerond. Daarna werkte ik vele jaren als extern organisatieadviseur op het snijvlak van werkgevers en werknemersbelangen. Van oktober 2013 tot 2015 werkte ik vanuit Actor als bestuursadviseur voor het Sociaal Fonds voor de Transport & Logistiek.