Bianca Sanches

Beleidsadviseur Arbeidsmarkt

Ik ben sinds 2015 aan Actor verbonden als interim adviseur en inzetbaar in verschillende rollen. Momenteel ondersteun ik samen met Daniella van der Veen de sectorcommissie Glastuinbouw. Tot mijn takenpakket behoren beleidsvoorbereiding en advies op het gebied van het arbeidsmarktvraagstukken en duurzame inzetbaarheid binnen de Glastuinbouw. De afgelopen periode heb ik mij intensief beziggehouden met de sectoranalyse duurzame inzetbaarheid.

Ik ben ook betrokken bij de ontwikkeling en doorstart van het project #kenniskracht in opdracht van de sectorcommissie Bloembollengroothandel. Het doel van #kenniskracht is om de kennis binnen de bedrijven in de bloembollengroothandel te borgen, de inzetbaarheid van vaste en flexkrachten te vergroten, oudere medewerkers te ontlasten en de instroom van jonge medewerkers te vergroten.

Naast mijn activiteiten voor Actor ben ik voor diverse andere opdrachtgevers actief op de thema’s duurzame inzetbaarheid, organisatie- en teamontwikkeling en medezeggenschap. Ik heb bestuurs- en organisatiewetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van oktober 2013 tot 2015 werkte ik vanuit Actor als bestuursadviseur voor het Sociaal Fonds voor de Transport & Logistiek. Sinds 2022 voer ik alle opdrachten uit vanuit Linxx.