Bert Kanter

Beleidsadviseur cao

Ik werk sinds 2002 voor Actor als Beleidsadviseur cao.  Ik begeleid sociale partners in Agrarische en Groene sectoren bij de totstandkoming van de verschillende sectorcao’s. Speciale aandachtsgebieden zijn: werkingssferen, gelijke behandeling, duurzame inzetbaarheid w.o. seniorenregelingen. Daarnaast ben ik belast met het beheren van de secretariaat functiewaardering en de geschillencommissies. Op fondsgebied ben ik belast met de cao Colland en de bijbehorende beroepscommissie.

De opdrachtgevers die ik ondersteun zijn sociale partners binnen de sector Agrarisch en Groen en het bestuur van het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Ik heb na de Hogere Zeevaartschool gevaren in de functie van stuurman. Daarna volgde de overstap naar de vakbond waar ik als bestuurder de leden heb bijgestaan zowel individueel als collectief. Cao’s zijn gedurende 35 jaar de rode draad in mijn leven en dat blijft mij nog steeds boeien.

In mijn vrije tijd fiets ik graag en ben actief in de organisatie van de Triathlon Nieuwkoop. Mijn favoriete vakantiebestemming is Spanje en lekker uiteten hoort daarbij.