Header afbeelding vervolgpagina

T-rijbewijs

Projectleiders vanuit Actor:
Astrid Jagdewsing en Margreet Verkerk

Doel project:
Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een zogenaamd T-rijbewijs wettelijk verplicht. Voor het T-rijbewijs dient een examen afgelegd te worden bij het CBR voor zowel theorie als praktijk. Dit brengt een forse financiële investering met zich mee.

Sociale partners wilden een regeling opstellen die het mogelijk maakt om de kosten voor het T-rijbewijs (gedeeltelijk) te vergoeden. Deze regeling vanuit Colland Arbeidsmarkt geldt voor de sectoren: Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten (Bloembollenteelt, Boomkwekerij, Landbouw en Tuinbouw). Ook de loonwerksector kent een subsidieregeling voor het T-rijbewijs. Deze wordt niet uitgevoerd via Colland Arbeidsmarkt maar uitsluitend via CUMELA Nederland.

Actor heeft sociale partners ondersteund bij het opstellen van de regeling. Tevens zijn de mogelijkheden onderzocht om de subsidieregeling open te stellen voor jongeren die een agrarische BOL-opleiding of Praktijkonderwijs volgen, nadat wij signalen hadden ontvangen dat hier behoefte aan is.

Werkzaamheden:
Wij hebben sociale partners begeleid bij het opstellen van de regeling en advies gegeven over de inhoud en mogelijkheden om de regeling te integreren in de bestaande cursusgroepenregeling.  Daarna hebben we ook voor de implementatie van de regeling gezorgd. We hebben afstemming met de backoffice over het indienen van declaraties en hebben in samenwerking met sociale partners bekendheid gegeven aan de regeling.

Sociale partners hadden de wens de regeling uit te bereiden zodat ook jongeren die een agrarische BOL-opleiding of Praktijkonderwijs volgen en op hun stageplaats met trekkers werken, gebruik kunnen maken van de subsidieregeling. Ook dit proces heeft Actor begeleid.

Quote Margreet Verkerk: “ Sociale partners willen de drempel voor leerlingen om in de agrarische en groene sector aan de slag te gaan zo laag mogelijk houden. Met de subsidie op het T-rijbewijs voor jongeren die een agrarische BOL-opleiding of Praktijkonderwijs volgen dragen zij daaraan bij." 

Wilt u meer weten over dit project dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Margreet Verkerk

t-rijbewijs