Kasgroeit

Anneke Postma (Adviseur vanuit Actor): “Lager opgeleiden hebben vaker negatieve leerervaringen opgedaan (ze waren immers nooit de beste) en willen daardoor niet terug naar school of naar een cursus. Deze mensen kunnen en willen wel leren, alleen dan vooral via informele manieren van leren, op de werkplek. Dit is veel kansrijker."


Doel project:
Binnen de glastuinbouw is het aantal bedrijven de afgelopen jaren bijna gehalveerd terwijl het aantal werknemers nagenoeg gelijk gebleven is. De bedrijven worden groter en de functiedifferentiatie op de bedrijven is toegenomen. Het gewenste opleidingsniveau neemt toe en er wordt een groter beroep gedaan op specifieke vakkennis en managementvaardigheden.

De adviseurs van Kasgroeit helpen werkgevers in de glastuinbouw bij de opleiding en ontwikkeling van werknemers binnen de bedrijven. Werkgevers en werknemers kunnen hier ook terecht met vragen op het gebied van leren en opleiden. Kas Groeit werkt nauw samen met het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw om ontwikkeling en werkgelegenheid met elkaar te verbinden.

Werkzaamheden:
Kasgroeit is het scholingsloket voor werkgevers en werknemers in de glastuinbouw. Kasgroeit biedt een overzicht van opleidingen in de glastuinbouw, op basis van een met de branche zelf ontwikkelde kwaliteitsstandaard. Daarmee is avondenlang zoeken op google naar een passende opleiding, zonder referenties, verleden tijd.

De opleidingsmanagers van Kasgroeit kunnen snel de ontwikkelvraag van een individuele werknemer boven tafel krijgen met de Ontwikkelscan. Daarnaast adviseren en ondersteunen zij bij bedrijfsvraagstukken, waarbij scholing en ontwikkeling van personeel een oplossing is. De opleidingsmanagers vertalen een opleidingsvraag naar een passende oplossing in samenspraak met het bedrijf en de opleider. 

Wilt u meer weten over dit project dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jeroen Verweij (Projectleider vanuit Actor)

kasgroeit