Header afbeelding vervolgpagina

Duurzame inzetbaarheid

Projectleider vanuit Actor:
Astrid Jagdewsing

Doel project:
Inventariseren voor de agrarische en groene sector of projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in aanmerking komen voor ESF subsidie. Het gaat hierbij om projecten om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op duurzame inzetbaarheid.

Werkzaamheden:
Actor heeft de behoefte bij sociale partners geïnventariseerd om initiatieven te ontplooien in het kader van duurzame inzetbaarheid. Daarbij hebben wij onderzocht of voor deze initiatieven gebruik gemaakt kan worden van de ESF subsidieregeling. Actor adviseerde of de projecten binnen de (financiële) kaders van de regeling passen en of de projecten aansluiten bij de doelstellingen om de arbeidsproductiviteit van de werkenden te vergroten. Wij kennen de regeling en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn en begeleiden sociale partners om tot een aanvraag te komen. Daarnaast ondersteunen wij sociale partners bij het aanvragen van fondsgelden voor cofinanciering. Om gebruik te maken van de ESF subsidieregeling is een garantstelling nodig. Daarnaast moet de sector ook een deel van de kosten voor het project zelf financieren, bijvoorbeeld vanuit de fonds heffing. Actor faciliteert en bewaakt het financiële proces. 

Quote Astrid Jagdewsing: ” Sociale partners in de agrarische en groene sector zijn op verschillende manieren bezig met duurzame inzetbaarheid. Zij initiëren tal van projecten en activiteiten om te investeren in vakbekwaamheid (scholing en ontwikkeling), veiligheid op de werkvloer, mogelijkheden om de (fysieke) belastbaarheid in het werk te monitoren, met plezier en enthousiast aan het werk te zijn. Door het openstellen van de EFS-subsidieregeling kunnen de ideeën/activiteiten mogelijk eerder worden uitgerold en de kan volume van te ondernemen initiatieven groter zijn.

Wilt u meer weten over dit project dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Astrid Jagdewsing

duurzame-inzetbaarheid