Header afbeelding vervolgpagina

Pol Spauwen

-
Beleidsadviseur pensioenen
Telefoon: 088-3292062
Mobiel: 06-57312776
Email Pol Spauwen

Werkzaamheden: Bestuursondersteuning, beleidsadvisering

Klanten: Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf (Bpf Kappers)

Specialisatie: Uitbesteding

Pol is vanaf 2003 actief op het gebied van collectief pensioen, altijd op het raakvlak van uitvoering, beleid en relatie. Hij werkte ruim negen jaar bij Syntrus Achmea in de rol van bestuursadviseur, fondsmanager en accountmanager voor verschillende pensioenfondsen en sectorfondsen. Vanaf 1 juli 2017 werkt Pol bij Actor. In zijn functie ondersteunt hij samen met Cristine Oostendorp het bestuur van Bpf Kappers.

Pol heeft een master domeingerichte economie met de afstudeerrichting sociale en institutionele economie. Daarnaast heeft hij diverse vakgerichte cursussen afgerond en zich ontwikkeld als adviseur.

Pol Spauwen
Terug naar overzicht