Joris van der Veer

-
Beleidsadviseur arbeidsmarkt / arbeidsmarktonderzoeker
Mobiel: 06-15346352
Email Joris van der Veer

Werkzaamheden: Arbeidsmarkt onderzoek (o.a. factsheets, kwartaalmonitor, dataoptimalisatie), beroepen, ondersteuning sectoren loonwerk en hoveniers

Klanten: Sector loonwerk en hoveniers

Joris werkt sinds april 2018 bij Actor als arbeidsmarktonderzoeker en beleidsadviseur arbeidsmarkt. Hij heeft een voorliefde voor het doen van onderzoek en vindt het belangrijk de uitkomsten hiervan helder over te brengen aan stakeholders. Ook houdt zij zich bezig met werkzaamheden voor het bepalen van de representativiteitscijfers.

Sinds zijn researchmaster sociologie is hij bijna tien jaar werkzaam geweest als onderzoeker en adviseur op het gebied van werk en inkomen. Hij heeft o.a. werkloosheid als gevolg van technologisering en globalisering onderzocht en doorgerekend wat een wetswijziging betekende voor het besteedbaar inkomen van chronisch zieken en gehandicapten.

Bij Actor gaat Joris aan de slag met kwantitatieve informatievoorziening op sectorniveau, maar ook met de ondersteuning van de sectoren loonwerk en hoveniers. Daarnaast houdt hij zich bezig met de beoordeling van ingediende beroepen rond vergoedingen.

 

Joris van der Veer
Terug naar overzicht