Header afbeelding vervolgpagina

Bianca Sanches

-
Beleidsadviseur, projectleider
Mobiel: 06-52320054

Werkzaamheden: Beleidsadvies en projectbegeleiding

Klanten: Werkgroep Arbeidsmarkt Groothandel in Bloembollen, sociale partners sector Agrarisch en Groen

Specialisatie: Arbeidsmarktvraagstukken, organisatieontwikkeling

Bianca is aan Actor verbonden als zelfstandig adviseur en inzetbaar op diverse afgebakende projecten. Sinds 1 januari 2016 vervult zij samen met Astrid Jagdewsing de rol van projectleider van het Sectorplan Agrarisch en Groen. Daarnaast voert zij samen met Elly Fokke  de projectleiding van #kenniskracht in opdracht van de paritaire Werkgroep Arbeidsmarkt binnen de Groothandel in Bloembollen. Het doel van de campagne #kenniskracht is om de kennis binnen de bedrijven in de bloembollengroothandel te borgen, de inzetbaarheid van vaste en flexkrachten te vergroten, oudere medewerkers te ontlasten en de instroom van jonge medewerkers te vergroten.

Bianca studeerde af aan de Radboud Universiteit Nijmegen, studierichting bestuurs- en organisatiewetenschappen. Zij werkte vele jaren als extern organisatieadviseur op het snijvlak van werkgevers en werknemersbelangen. Van oktober 2013 tot 2015 werkte zij vanuit Actor als bestuursadviseur voor het Sociaal Fonds voor de Transport & Logistiek.

Bianca Sanches
Terug naar overzicht