Bert Kanter

-
Beleidsadviseur cao
Telefoon: 088-3292041
Mobiel: 06-13623970
LinkedIn Bert Kanter Email Bert Kanter

Werkzaamheden: Opstellen van notitie m.b.t. cao overleggen, bijwonen van cao overleggen

Klanten: LTO Nederland, CUMELA, AB Nederland, FNV, CNV Vakmensen, Het Zwarte Corps

Specialisatie: Cao

Cao’s hebben al ruim twintig jaar de aandacht van Bert en het onderwerp blijft hem boeien. Zijn uitgangspunt binnen Actor is partijen neutrale en technische ondersteuning te bieden bij het cao-overleg. Bert is daarbij de vraagbaak voor sociale partners. Speciale aandachtsgebieden zijn: werkingssferen, gelijke behandeling, WAGA, ouderenbeleid, lonen en prijsindexcijfers. Verder verzorgt hij de ondersteuning van de Beroepscommissie Functiewaardering. Hiervoor beheert hij het secretariaat van de commissie.

Bert begon zijn loopbaan als stuurman op de grote handelsvaart. Het wel en wee aan boord trok zijn aandacht en de stap naar de vakbond volgde. Vele jaren stond hij leden bij. Zowel individueel als collectief. In 2001 maakte hij de overstap naar de agrarische sector.

 

Bert Kanter
Terug naar overzicht