Astrid Jagdewsing

-
Relatiebeheerder arbeidsmarkt
Telefoon: 088-3292049
Mobiel: 06-13624144
Email Astrid Jagdewsing

Werkzaamheden: Arbeidsmarkt, projectmanagement, duurzame inzetbaarheid, ondersteuning paritaire werkgroepen

Klanten: Werkgevers- en werknemersorganisaties in de gehele agrarische en groene sector, sectoren dierhouderij en glastuinbouw

Specialisatie: Advisering HRM, arbeidsvoorwaarden en projectleider

Astrid is sinds 2003 bij ons werkzaam. Eerst als adviseur cao-ondersteuning en daarna als relatiebeheerder. 

Astrid volgde de studie personeel en arbeid aan de Hogeschool Midden Nederland en rondde deze af aan de Haagse Hogeschool. Na haar afstuderen werkte ze op het terrein van arbeidsvoorwaarden voor onder andere de volgende sectoren: water-, energie- en afvalverwerkingsbedrijven, crematoria, musea, een bureau voor rechtsbijstand en geprivatiseerde zwembaden. Daarnaast hield ze zich bezig met personeelsbeleid en -ondersteuning.

Astrid Jagdewsing
Terug naar overzicht