Header afbeelding vervolgpagina

Cao-partijen

Komt de cao nog wel tegemoet aan de wensen van werkgevers en werknemers? Dat is de laatste jaren een punt van discussie. De overheid speelt een steeds grotere rol door het invoeren van wetgeving. Ook dwingt de overheid sociale partners te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken.

In dat speelveld staat u niet alleen. We kunnen u in verschillende sectoren ondersteunen bij wijzigingen in en de totstandkoming van de cao’s. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen in de cao’s door de aangepaste vakantiewetgeving en de Wet Werk en Zekerheid. We beschikken over een brede (juridische) kennis en denken mee over oplossingen. We houden bij de cao-ondersteuning altijd het belang van het algemeen verbindend verklaren voor ogen.

Momenteel bieden we cao-ondersteuning aan de volgende subsectoren: Glastuinbouw, Open Teelten, Hoveniers, Loonwerk, Bedrijfsverzorgingsdiensten, Groothandel in bloembollen, Productiegerichte Dierhouderij en een aantal gerelateerde ondernemings-cao's.

Daarnaast ondersteunen wij sectoren bij het compleet maken en indienen van de deelname overeenkomst voor deelname aan de cao PAWW. Actor heeft voor de sector Bos en Natuur als eerste sector binnen Colland een dergelijke overeenkomst ondertekend en ingediend bij de Stichting PAWW.

Wilt u meer informatie of gewoon een nadere kennismaking dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Eduard de Bruijn