Header afbeelding vervolgpagina

Cao-ondersteuning

Vanuit haar onafhankelijke positie is Actor op diverse manieren betrokken bij sectorale cao-trajecten. Dat kunnen zowel fondscao’s zijn alsook arbeidsvoorwaardencao’s.  Waarbij onze dienstverlening kan variëren van secretariaatsvoering, juridisch advies tot het begeleiden van een cao-modernisering of een hertaling. Afhankelijk van de behoefte van partijen.

CAO-kennis in eigen huis
Daarbij is het voordeel dat wij direct in eigen huis onze specifieke cao-kennis kunnen samenbrengen en combineren met de meest actuele inzichten op het gebied van arbeidsmarkt- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Denk daarbij aan jaarurenmodellen, een seniorenregeling of specifieke afspraken rondom scholing of persoonlijke ontwikkeling.

Algemeen Verbindend Verklaren (AVV) 
Verder worden wij regelmatig ingezet voor het begeleiden van trajecten van Algemeen Verbindend Verklaren (AVV) van een cao. Denk daarbij aan afstemming met SZW en werkingssfeeronderzoek. Om ervoor te zorgen dat cao’s algemeen verbindend worden verklaard, en dus gelden voor alle werkgevers en werknemers in een bepaalde bedrijfstak, voeren we representativiteitsonderzoeken uit.

Wilt u meer informatie of gewoon een nadere kennismaking dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Eduard de Bruijn

cao-ondersteuning