Header afbeelding vervolgpagina

Cao-ondersteuning

Vanuit zijn onafhankelijke positie is Actor op diverse manieren betrokken bij cao- trajecten. Waarbij onze dienstverlening kan variëren van secretariaatsvoering, juridisch advies tot het integraal begeleiden van een volledig cao-moderniseringstraject. Afhankelijk van de behoefte van cao-partijen.

Daarbij is het voordeel dat wij direct in eigen huis onze specifieke cao-kennis kunnen samenbrengen en combineren met de meest actuele inzichten op het gebied van arbeidsmarkt- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Denk daarbij aan jaarurenmodellen, levensfasebewust personeelsbeleid of scholing.

Op dit moment is cao-modernisering een veel gebruikte term. Waarbij modernisering zowel op het proces van de totstandkoming van de cao (bv. co-creatie), de inhoud van de cao, de leesbaarheid van de teksten als op de communicatie kan slaan. Wij adviseren u daar graag over.

cao-ondersteuning

Verder worden wij regelmatig ingezet voor het begeleiden van trajecten van Algemeen Verbindend Verklaren (AVV) van een cao. Denk daarbij aan afstemming met SZW en werkingssfeeronderzoek. Om ervoor te zorgen dat cao’s algemeen verbindend worden verklaard, en dus gelden voor alle werkgevers en werknemers in een bepaalde bedrijfstak, voeren we representativiteitsonderzoeken uit. Voor deze onderzoeken brengen we de organisatiegraad van een sector in kaart. Aan de hand hiervan kunnen we ook adviseren over de verbetering van deze organisatiegraad. Door onze aanpak dragen we bij aan een soepel verloop van de algemeen verbindend verklaring.

Kortom, geen cao-traject is hetzelfde. Daarbij komt maatwerk kijken. Bovengenoemde werkzaamheden zijn dan ook niet uitputtend. We bekijken graag samen met u de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie of gewoon een nadere kennismaking dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Eduard de Bruijn