Arbeidsmarktonderzoek- en projecten

Wij ondersteunen en adviseren sectoren graag bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van arbeidsmarkt gerelateerde projecten, onderzoeken of regelingen. Denk aan onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, instroom, een leven lang leren, ontwikkeling vakmanschap, het in kaart brengen van gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving of de uitwerking van protocolafspraken vanuit de cao.

Arbeidsmarktinformatie en arbeidsmarktonderzoek
Een succesvol en duurzaam arbeidsmarktbeleid begint met goed inzicht. Voor diverse sectoren verzorgen wij relevante arbeidsmarktinformatie en het (laten) uitvoeren van arbeidsmarktonderzoek. Dit doen we of zelf of we begeleiden onderzoekers namens partijen bij dit proces. Van de resultaten maken we overzichtelijke documenten, rapportages of digitale dashboards. Op deze manier heeft u altijd up-to-date informatie beschikbaar om uw beleid te toetsen of te ontwikkelen.

Subsidieprojecten
Verder hebben we ruime ervaring op het gebied van subsidieprojecten vanuit bijvoorbeeld ESF en sectorplannen. Hiervoor stellen we projectplannen en begrotingen op, voeren we de projectleiding tijdens het project en verzorgen we de verantwoording. Zo borgen we dat een subsidieproject transparant en effectief verloopt, en de financiële risico’s beperkt blijven.

Wilt u meer informatie of gewoon een nadere kennismaking dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Eduard de Bruijn

arbeidsmarktadvies