Header afbeelding vervolgpagina

Arbeidsmarktadvies

Een succesvol en duurzaam arbeidsmarktbeleid begint altijd met goed inzicht. Dus beginnen we met de vraag: “Hebt u de specifieke arbeidsmarkttrends in uw sector goed in beeld?” We kunnen de arbeidsmarkt per sector voor u in kaart brengen. Dit doen we zelf of we begeleiden onderzoekers bij dit proces. Van deze resultaten maken we overzichtelijke documenten, rapportages of digitale dashboards. In samenspraak trekken we aan de hand hiervan conclusies en doen we aanbevelingen. Op deze manier heeft u altijd up-to-date informatie beschikbaar om uw beleid te toetsen en te ontwikkelen.

Ook kunnen we de input leveren voor inhoudelijke evaluaties op projecten of specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld via een online-enquête of gesprekken met uw achterban. U krijgt helder in beeld waar een specifiek probleem zich op richt en we adviseren over de best mogelijke oplossingen. Ook kunnen we de evaluatie tussen sociale partners begeleiden en stroomlijnen.

Ook bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van arbeidsmarkt gerelateerde projecten, onderzoeken of regelingen ondersteunen en adviseren wij u graag. Denk aan onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, participatie, gevolgen van wet- en regelgeving, uitwerking van protocolafspraken vanuit de cao maar ook het brainstormen over scholing- en arbeidsmarktbeleid. Door onze inhoudelijke kennis en paritair projectleiderschap zijn we een goede sparringpartner. Daarnaast zorgen we ervoor dat projecten binnen de vastgestelde begroting en planning verlopen en gezamenlijke doelen worden bereikt.

Verder hebben we ruime ervaring op het gebied van subsidieprojecten vanuit bijvoorbeeld het ESF en sectorplannen. Hiervoor stellen we projectplannen en begrotingen op, voeren de projectleiding tijdens het project en de verantwoording. We monitoren en begeleiden de verschillende betrokken uitvoerende partijen, waardoor we borgen dat een subsidieproject transparant en effectief verloopt, en de financiële risico’s beperkt blijven.

Wilt u meer informatie of gewoon een nadere kennismaking dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Eduard de Bruijn

arbeidsmarktadvies