Header afbeelding vervolgpagina
  •  
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Uw persoonsgegevens in veilige...

Uw persoonsgegevens in veilige handen

25 april 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

Actor heeft de nodige maatregelen getroffen om eind mei te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. We hebben onze systemen en processen beoordeeld. Waar nodig passen we deze voor 25 mei aan de nieuwe regelgeving aan.  Daarnaast wordt er een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.

Actor helpt ook de fondsen waarvan wij de besturen ondersteunen, met de activiteiten die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor alle organisaties die werken met persoonsgegevensbestanden, dus ook voor sociale fondsen en pensioenfondsen en de uitvoeringsorganisaties. En voor alle werkgevers.

Vragen?

Heeft u een vraag over de bescherming van persoonsgegevens door Actor? U kunt uw vraag vanaf eind mei stellen aan onze functionaris voor de gegevensbescherming. Kan uw vraag niet tot eind mei wachten, stuur dan uw vraag dan per e-mail naar actor@actor.nl met als onderwerp ‘Privacy”.

Voor meer algemene informatie over de nieuwe wetgeving verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Terug naar overzicht