•  
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Spannend half jaar voor BPL Pe...

Spannend half jaar voor BPL Pensioen

21 september 2020

Hoeveel pensioen gaan de werknemers in de agrarische en de groene sector die onder pensioenfonds BPL Pensioen (BPL) vallen volgend jaar opbouwen? Over die vraag moeten de sociale partners en het bestuur van BPL binnenkort een besluit nemen. Een besluit dat mede afhangt van de hoogte van de rente die wordt gebruikt om de premie te berekenen.

Robert Kiburg is actuaris bij BPL. Hij berekent op basis van onder meer de levensverwachting hoe BPL er financieel voor staat en de premie die nodig is voor de pensioenopbouw. ‘De huidige premie is vastgesteld op basis van de rente van 30 september 2015. Om schommelingen in de premie te voorkomen, is de rente toen voor vijf jaar vastgesteld. Dit jaar moet die dus opnieuw vastgesteld worden. Sinds 30 september 2015 is de rente echter fors gedaald: van 1,8 procent naar op dit moment rond de 0,3 procent. Het is dus spannend hoe hoog de rente op 30 september 2020 zal zijn. Hierbij geldt: hoe lager de rente, hoe duurder de opbouw van pensioen. Ook heeft dit gevolgen voor de hoogte van de pensioenpremie die de deelnemers moeten betalen. Premies dragen overigens maar beperkt bij aan het vermogen van pensioenfondsen. Beleggingen hebben een veel grotere invloed. Maar door de gedaalde rente is de financiële situatie ondanks de behaalde goede rendementen weleens beter geweest.’

Klik hier om het artikel verder te lezen

(Bron: Adrie Boxmeer, FNV Magazine Agrarisch Groen)

Terug naar overzicht