Nieuwe activiteit A&O Agrarisch onder de vlag van Actor

22 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 voert A&O Agrarisch (Arbeidsmarkt & Ontwikkeling Agrarische Sector BV) de activiteiten van Mobiliteitscentrum Glastuinbouw, Kas Groeit en de inzet van scholingsconsulenten in de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten uit. A&O Agrarisch is een nieuw opgerichte dochteronderneming van Actor, het bestuursbureau van de agrarische en groene sector.

A&O Agrarisch zet de uitvoering van deze projecten voort, omdat de huidige uitvoerder CKO eerder bekend maakte haar activiteiten per ultimo 2017 te stoppen. Betrokken sociale partners hebben daarom onderzocht hoe zij de projecten het best voort kunnen zetten. Vanuit verschillende scenario’s hebben betrokken partijen een voorkeur uitgesproken om de uitvoering bij Actor te beleggen. Alle bij deze activiteiten betrokken medewerkers komen per 1 januari 2018 in dienst van A&O Agrarisch.

Inhoud projecten van A&O Agrarisch
Mobiliteitscentrum Glastuinbouw is oorspronkelijk opgezet om werkzoekenden in de sector Glastuinbouw, die door economische omstandigheden hun baan zijn kwijt geraakt, te helpen bij het vinden van nieuw werk in de sector. Daarmee wil de sector de kennis en ervaring van deze medewerkers behouden. Sinds het economisch herstel richt Mobiliteitscentrum zich nu steeds meer op het bevorderen van nieuwe instroom van werknemers binnen de sector.

De adviseurs van Kas groeit helpen werkgevers in de Glastuinbouw bij de opleiding en ontwikkeling van werknemers binnen de bedrijven. Werkgevers en werknemers kunnen hier ook terecht met vragen op het gebied van leren en opleiden. Mobiliteitscentrum en Kas groeit werken nauw samen om ontwikkeling en werkgelegenheid met elkaar te verbinden.

Ook de sector Open Teelten kent adviseurs op het gebied van scholing en ontwikkeling. Piet Verhoeven is scholingsconsulent boomkwekerij en Hans Schilders scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Zij vertalen vragen van werkgevers naar een passende oplossing in samenspraak met het bedrijf en opleiders. Zij kennen de leermogelijkheden en adviseren over scholingstrajecten. Ook ondersteunen zij bij het vinden en aanvragen van subsidies voor scholing en ontwikkeling.

Wat verandert er?
De voortgang van deze activiteiten is binnen Actor goed geborgd. Het enige dat verandert is het telefoonnummer van Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. Het nieuwe telefoonnummer is: 088-3292070.

Terug naar overzicht