Kasgroeit lanceert Binden & Boeien scan op website

16 december 2019

Kasgroeit introduceert deze week de Boeien & Binden scan voor werkgevers in de glastuinbouw. De scan is ontwikkeld voor bedrijven die hun werknemers gemotiveerd en vast willen houden. De scan op de website van Kasgroeit geeft binnen vijf minuten al een beter beeld van hoe bedrijven hun personeel boeien en binden. De uitkomsten van de scan zijn voorzien van advies om verder mee aan de slag te gaan. Onderwerpen die aan bod komen zijn opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, uitdagend werk, sociale steun, betrokkenheid, autonomie en werkplezier onder werknemers. Over elk onderwerp worden vijf vragen gesteld.

Na het invullen van de scan en het downloaden van het rapport gaat een adviseur opleiding, ontwikkeling en HR van Kasgroeit in gesprek met de ondernemer of personeelsmanager om aan de slag te gaan met de vraag: ‘Hoe nu verder?’ 

Ine Prins van Prins Orchidee nam een proef op de som en ging met de scan aan de slag:

“De vragen zijn van toepassing op onze sector en het zijn er niet teveel. De scan voor werkgevers geeft mij al een bepaald beeld maar ik wil nu ook graag weten hoe mijn personeel over deze onderwerpen denkt”

Om tegemoet te komen aan de vraag van Prins Orchidee zijn er na het maken van de scan ook mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de mening van de werknemers zelf. Zo wordt er de mogelijkheid geboden een digitale vragenlijst op te laten sturen naar de werknemers. Uiteraard met dezelfde onderwerpen. De gegevens komen rechtstreeks binnen bij Kasgroeit en worden vergeleken met de uitkomsten van de ingevulde scan van de werkgever.

Een andere mogelijkheid die Kasgroeit aanbiedt als aanvulling op de scan, is het interviewen van verschillende werknemers en een verslag voor de werkgever. Afhankelijk van de uitkomsten maakt Kasgroeit samen met de ondernemer een vervolgplan om verbeterpunten door te voeren. 

Glastuinbouw Nederland vindt deze scan een zeer belangrijke tool om de bewustwording over goed werkgeverschap op gang te brengen maar vooral ook om over te gaan tot actie.

Peter Loef, Beleidsspecialist Arbeid Glastuinbouw Nederland: “De vraag naar arbeidskrachten blijft hoog. Personeel komt op dit moment vrij makkelijk aan een andere baan. Volgens het rapport van Colland stromen jaarlijks 8800 werknemers uit (waarvan 67% jongeren). Als een werknemer zijn werkomgeving niet als erg prettig ervaart zal hij eerder op zoek gaan naar ander werk. Als ondernemer is het verstandig om stil te staan bij de vraag of jij je personeel voldoende boeit en bindt en wat er verbeterd kan worden. Ik vind het belangrijk dat Kasgroeit met werkgevers en werknemers in gesprek gaat en onderzoekt wat goed gaat en wat kan worden verbeterd”.

Ben je er ook geïnteresseerd in of jij je werknemers voldoende boeit en bindt aan je bedrijf? Vul dan nu de scan in! Je kunt daarna het volledige rapport opvragen en er bruikbare tips uithalen. Nog beter is het om het gesprek aan te gaan met de adviseur opleiding, ontwikkeling en HR van Kasgroeit. De diensten die behoren bij de scan inclusief alle gesprekken zijn kosteloos voor bedrijven en werknemers werkzaam in de glastuinbouw en vallen onder de cao glastuinbouw.

Kasgroeit wordt gefinancierd vanuit uit het fonds Colland arbeidsmarkt en is een initiatief van Glastuinbouw Nederland, Plantum, CNV Vakmensen en FNV.

Voor meer informatie: Neem contact op met Anneke Postma, a.postma@kasgroeit.nl, 06 301 082 36

Terug naar overzicht