•  
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • De impact van corona op onze s...

De impact van corona op onze sectoren

9 november 2020

De impact van het coronavirus op onze sectoren verschilt sterk per sector. Zo hebben de food- en sierteeltsector grote klappen gehad. Ook hebben de pensioenfondsen tientallen miljarden euro's verloren als gevolg van corona. In vele sectoren was en is er grote onzekerheid over afzet, omzet en eigen werknemers. Gelukkig zien we een enorme veerkracht en ondernemersgeest bij veel werkgevers en werknemers. 

Initiatieven en regelingen
Om werkgevers en werknemers in deze moeilijke periode te ondersteunen, zijn er diverse regelingen. Zo is er het STAP-budget waarbij werkenden en niet-werkenden een persoonlijk ontwikkelbudget krijgen van maximaal € 1.000,- per jaar. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. In de subsidieregeling NL Leert Door stelt het ministerie van SZW een kosteloos loopbaanadvies beschikbaar. Deze gaat in december 2020 van start.

Ook is er de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) die is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen om zo hun werknemers door te betalen. Inmiddels is er de NOW3 die loopt  tot en met 1 juli 2021. 

Terug naar overzicht