•  
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Activiteiten sectorplan Hoveni...

Activiteiten sectorplan Hoveniers van start!

1 december 2013

Sociale partners hebben besloten om het initiatief sectorplan op voorhand tot uitvoering te brengen zodat de maatregelen nog in januari/februari 2014 van start kunnen gaan. Dit vooruitlopend op de beschikking van minister Asscher van SZW. Sociale partners zijn van mening dat de activiteiten voor bedrijven juist deze winter nodig zijn. Met het sectorplan is 3,5 miljoen euro gemoeid waarvoor de helft cofinanciering wordt gevraagd.

Concreet gaan deze winter de volgende maatregelen van start:

  • Toekomstgerichte bijscholing vakkrachten

Gericht op duurzame inzetbaarheid kunnen 1000 medewerkers in een 5-daags programma geschoold worden op het gebied van ‘De Levende Tuin’ of duurzaamheid, kwaliteit en de samenwerking met nieuwe collega’s. De cursus- en verletkosten voor de deelnemers aan deze scholing zullen worden vergoed. Bedrijven kunnen hun medewerkershiervoor aanmelden via de webportal die binnenkort wordt geopend.

  • Aanvullende scholing BBL-leerlingen

Gericht op inzetbaarheid kunnen 250 BBL-leerlingen een 8-daags scholingsprogramma volgen om een verdiepingsslag te maken op het gebied van duurzaamheid en vaktechniek. De cursus- en verletkosten voor de deelnemers aan deze scholing zullen worden vergoed.Uitvoering van dit cursusprogramma gebeurt in nauwe samenwerking met de verschillende TRI-organisaties. Bedrijven kunnen de leerlingen aanmelden viadewebportal.

  • Wintervergoeding BBL

Bedrijven die hun BBL-leerling (leerlingen die bij de start van hun opleiding 22 jaar of jonger waren, betaling conform cao) de gehele winter in dienst houden,komen in aanmerking voor een extra wintervergoeding over de periode van januari tot half maart. Dit moet ondernemers in staat stellen om jongeren gedurende het hele jaar een leer-werkplek te bieden. Er is ruimte voor maximaal 400 aanvragen.

Meer informatie vindt u op de website van Colland Arbeidsmarkt.

Terug naar overzicht